Eğitimler / Educations

walter_laird

11-12-13 Şubat 2011 tarihlerinde Istanbul’da WDC Hakemlik Semineri ve ardindan SINAV yapilacaktir.
Semineri dünyaca ünlü hakem ve WDC Dans Sporu Komitesi üyesi Italya’dan Mr. Jerry ABRATE verecektir.
Seminer Uluslararası Latin Amerikan Dansları Associate Level 5 dans üzerinden iki günü kapsayacak sekilde yapılacaktır.
 
Seminer katılımcılarına Turkish Professional Dancers Association (TPDA) tarafindan katılım sertifikasi;
sınava giren ve başarılı olan katilimcilara da WDC tarafindan uluslararası sertifika verilecektir.
 
Katılım yeterli sayıya ulastıgında başvurular kabul edilmeyecektir.


Associate Level Latin Amerikan Dansları Eğitim Semineri

Aşağıda adı geçen figürlerin, Walter LAIRD’ın en son baskısından çalışılması gerekmektedir.

RUMBA
1. Forward Walk
2. Backward Walk
3. Basic Movement
4. Fan
5. Hockey Stick
6. Spot Turn to Left
7. Underarm Turn to Right
8. Spot Turn to Right
9. Underarm Turn to Left
10. Check from Open CPP (New York)
11. Check from Open PP (New York)
12. Hand to Hand
13. Natural Top
14. Closed Hip Twist
15. Reverse Top
16. Alemana
17. Alemana from Open Position with Left to Right Hand Hold
18. Open Hip Twist

SAMBA
1. Natural Basic Movement
2. Reverse Basi Movement
3. Progressive Basic Movement
4. Side Chasses
5. Rhytm Bounce
6. Samba Whisks Left and Right
7. Promenade Samba Walks
8. Side Samba Walk
9. Stationary Samba Walks
10. Closed Rocks on Right Foot and Left Foot
11. Reverse Turn (Standart Version Only)
12. Corta Jaca
13. Travelling Botafogos
14. Natural Roll (Standart Version Only)
15. Volta Spot Turn to Right for Lady
16. Volta Spot Turn to Left for Lady

PASO DOBLE
1. March
2. Basic Movement
3. Surplace
4. Appel (Standart Version Only)
5. Chasses to Right
6. Chasses to Left
7. Elevations to Right
8. Elevations to Left
9. Huit
10. Attack
11. Seperation
12. Sixteen
13. Twist Turn
14. Promenade
15. Promenade Close

CHA CHA CHA
1. Cha Cha Cha Chasses to Left and Right
2. Cha Cha Cha Locks Forward and Backward
3. Time Step
4. Closed Basic Movement
5. Open Basic Movement
6. Fan
7. Hockey Stick
8. Check from Open CPP (New York)
9. Check from Open PP (New York)
10. Spot Turn to Left
11. Underarm Turn to Right
12. Spot Turn To Right
13. Underarm Turn to Left
14. Shoulder to Shoulder
15. Hand to Hand
16. Natural Top Using Finish A
17. Alemana Using Finigh A
18. Alemana from Open Position with Left to Right Hand Hold

JIVE
1. Rock Action
2. Jive Chasse to Left and Right
3. Basic in Place
4. Basic in Fallaway
5. Change of Place Right to Left
6. Change of Place Left to Right
7. Link
8. Change of Hands Behind Back
9. Whip
10. Promenade Walks (Slow)
11. Promenade Walks (Quick)
12. American Spin